Privacyverklaring

Privacy verklaring Stichting Rijswijk voor Elkander.

De Stichting Rijswijk voor Elkander (verder de Stichting), met daarbij behorend De Weggeefwinkel Rijswijk, verklaart gegevens van klanten en vrijwilligers te verzamelen en op te slaan. Het gaat hierbij om persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, Nummer van identificatie (Ooievaarspas of ander middel). Ook worden gegevens met betrekking tot de weggegeven artikelen geregistreerd. In de regel wordt het aantal artikelen per klant geregistreerd, in specifieke gevallen worden de artikelen zelf geregistreerd. Daarbij gaat het om artikelen die gelimiteerd verkregen kunnen worden.

Deze gegevens heeft de Stichting nodig om de Weggeefwinkel goed te laten functioneren. Het kunnen controleren of de persoon die in de winkel echt klant is, is daar de belangrijkste van naast het kunnen controleren of een klant recht heeft om gebruik te maken van de Weggeefwinkel.

Van de vrijwilligers worden ook de NAW gegevens geregistreerd, evenals de geboortedatum, telefoonnummer en mailadres. Dit is bedoeld om goed contact te houden met de vrijwilligers.
Als een vrijwilliger opzegt worden diens gegevens verwijderd en wordt het vrijwilligerscontract terug gegeven.

Gegevens van klanten die aangegeven geen klant meer te willen zijn worden op het moment dat de klant dit kenbaar maakt verwijderd. Gegevens van klanten die een jaar niet zijn geweest worden na dat jaar verwijderd. Waarschuwingen die aan klanten zijn gegeven worden na het verstrijken van de waarschuwingstermijn verwijderd.

Zowel de klanten als de vrijwilligers hebben het recht om de over hen geregistreerde gegevens in te zien en deze te laten verwijderen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat als een klant zijn gegevens laat verwijderen, deze geen aanspraak meer kan maken op het gebruik van de Weggeefwinkel.

De Stichting deelt de gegevens van de klanten en de vrijwilligers met geen ander.

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Rijswijk voor Elkander op 28 april 2020.