Home

WELKOM

CORONA UPDATE:

Wij leven momenteel onder bijzondere omstandigheden en er zijn veel beperkingen. Vanaf 3 maart 2021 biedt de regering weer oets meer ruimte. Het is vanaf die datum mogelijk om in de winkel spullen uit te zoeken. Daarvoor is een afspraak nodig. Het is verder ook mogelijk om spullen te bestellen, zie verder in dit bericht.


Afspraak maken voor winkel of donaties

Via info@weggeefwinkelrijswijk.nl kunt u een afspraak maken om noodzakelijke spullen voor uw gezin te halen. Of om een donatie bij ons af te geven. Wij hebben hiervoor de volgende regels opgesteld.

 • Wij werken enkel op afspraak voor zowel klanten als ook donateurs.
 • Neem uw Ooievaarspas of AZC pas mee naar de afspraak.
 • Wij zijn echt alleen open voor noodzakelijke dingen, dus niet om uitgebreid en gezellig te winkelen.
 • Mond-Neusmasker is verplicht.
 • Anderhalve meter houden we aan.
 • Er mag namens een gezin 1 persoon de winkel in, geen kinderen. En eventueel meegekomen gezinsleden moeten buiten wachten.
 • klanten mogen maximaal 10 minuten winkelen. Wij zetten een kookwekker. Is de tijd om dan is het klaar.
 • het is maximaal 5 stuks per gezinslid.
 • Er kan elke drie weken een afspraak per gezin ingepland worden.
 • Afspraken kunnen alleen per email gemaakt worden.
 • U dient zelf tassen mee te nemen.


Wij zijn verder gesloten maar kunnen bij uitzondering en in echte noodzaak mogelijk toch helpen. Wij willen als Weggeefwinkel Rijswijk U indien noodzakelijk het volgende aanbieden:

 

KLEDINGPAKKET:

Mocht u echt iets nodig hebben zoals: jassen, schoenen of andere kleding, kunt u per email een bericht sturen naar info@weggeefwinkelrijswijk.nl met de volgende gegevens:

 

 • Jongens/meisjes/dames/heren
 • Maat:
 • Geboortedatum:
 • Ooievaarspasnummer of AZC pas nummer:

 

Wij zullen dan beoordelen of alles wat u in het pakket wilt echt noodzakelijk is en of u hier recht op heeft. Het is dus geen garantie dat u ook daadwerkelijk alles krijgt wat u ons gevraagd heeft.

 

BABYPAKKET:

Ook als u zwanger bent, kunnen wij een pakket voor u maken. Hiervoor kunt u ook een email sturen naar info@weggeefwinkelrijswijk.nl Geef aan wanneer u uitgerekend bent en of het een jongen of meisje wordt of een neutraal pakket.

 

VERHUISPAKKET:

Mocht u binnenkort verhuizen kunnen wij verhuispakketten aanbieden. Dit kan ook per email naar info@weggeefwinkelrijswijk.nl.

Dan moet u het aantal gezinsleden aangeven dat mee verhuist en een huurovereenkomst kunnen overleggen.

 

Als wij een pakket voor u klaar hebben gemaakt, krijgt u hiervan bericht via de mail en kunt u het afhalen nadat wij een afspraak voor u hebben gemaakt. U dient dan zelf tassen mee te nemen en alles wat wij voor u klaargelegd hebben, dient u dan ook mee te nemen. Er kan dan ook niets geruild worden om wat voor reden dan ook.

 

DONATIES:

Er kunnen weer onder bepaalde voorwaarden donaties gebracht worden naar de Weggeefwinkel Esdoornstraat 3A in Rijswijk. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken want wij zijn niet regulier geopend. U dient de donaties in een tas of doos te doen die u niet meer mee terug hoeft te nemen. Dit i.v.m. de Corona hygiëneregels. Een afspraak maken om donaties te brengen kunt u per email maken op info@weggeefwinkelrijswijk.nl.

 


CORONA UPDATE:

We are experiencing exceptional circumstances and we face many limitations. We had to close the shop but we can help in exceptional situations if it is really necessary. Starting from March 3rd it will be possible to enter the shop for 10 minutes. You need to make an appointment. You can also put an order in the mail and collect the items at a set time. 


You can make an appointment via info@weggeefwinkelrijswijk.nl to get necessary items for your family or to donate to us. We have made the following rules.

 • We only work by appointment for both customers and donations.
 • Bring your Ooievaarspas or AZC pass to the appointment.
 • We are only open for necessary items, so not for timeless shopping.
 • Facial mask is required.
 • We keep 1,5 meter distance from eachother.
 • 1 person may enter the shop on behalf of a family, no children are alowed. Other family members who come along have to wait outside.
 • customers are allowed to shop for a maximum of 10 minutes. We set a timer. If the time is up, it is finished.
 • it is a maximum of 5 items per family member.
 • An appointment per family can be scheduled every three weeks.
 • Appointments can only be made by email.
 • You must bring your own bags.


Order of clothes and shoes:

If you really need something such as: jackets, shoes or other clothing, you can send a message by email to info@weggeefwinkelrijswijk.nl  with the following information:

 • Items required
 • Boy(s)/girl(s)/women/men
 • Measures/sizes:
 • Date of birth(s):
 • Ooievaarspas number or AZC pass number:

 

We will check if you are entitled to it, collect the items  and prepare a package. We can only deliver the items if they are available in the shop. Therefore it is not guaranteed that you will receive everything you have asked for.

Baby pack:

If you are pregnant, we can prepare a baby package for you. You can apply for a baby package by email to info@weggeefwinkelrijswijk.nl  Please provide a due date and whether you want a boy, girl or a neutral package.

Moving pack:

If you move to a new house, we can prepare you a basic pack for the new house. We need a copy or proof of your rental agreement from you and the members of your family. You can send us an email to info@weggeefwinkelrijswijk.nl

Picking up the package:

If we have prepared a pack or selection for you, you will be notified by email and we will make an appointment for you to pick it up. Bring your own bags to take everything we prepared for you. We can’t change anything at the appointment because of the regulations.

 

Donations:

Under certain conditions, donations can again be brought to Weggeefwinkel Rijswijk at the Esdoornstraat 3A in Rijswijk. You need to make an appointment because the shop is not open.
We kindly request that you bring the donations in bags or boxes that we can keep. This because of the covid regulations. You can make an appointment to bring donations by email at info@weggeefwinkelrijswijk.nl